PC 49: O Coachingu Generatywnym, w tle Stephen Gilligan i Robert Dilts - rozmowa z Michałem Kułakowskim

PC 49: O Coachingu Generatywnym, w tle Stephen Gilligan i Robert Dilts - rozmowa z Michałem Kułakowskim